Kennis is nog geen wijsheid.
    Schopenhauer, Duits filosoof
    1788-1860
 

  
"Dat wist mijn vader vroeger zo!"
(Mijn Vader)

Lipakeda (LIemers PArate KEnnis DAg)

 Bestaat uit 2 activiteiten, n.l.:

  • Via de website www.lipakeda.nl kunt u vragen beantwoorden en daarmee uw basiskennis testen c.q. uitbreiden;

  • Een finaleavond waarbij de opgedane kennis getoetst gaat worden en waarbij prijzen gewonnen kunnen worden.
    Deze avond vindt plaats op:
         Vrijdag 21 maart 2014.

Via de website kunt u zich opgeven voor deze finale bij de rubriek INSCHRIJVEN.

Meer bijzonderheden onder de rubriek OPZET.